Definició d’un mapa d’Àrees Urbanes Funcionals de la província de Cadis i diagnòstic en clau d’Agenda Urbana Espanyola de l’Àrea Urbana Funcional de la Janda Litoral

Client per al que es va realitzar

Institut d’Ocupació i Desenvolupament Socioeconòmic i Tecnològic (IEDT) de la Diputació de Cadis

Descripció del Projecte

L’Institut d’Ocupació i Desenvolupament Socioeconòmic i Tecnològic (IEDT) de la Diputació de Cadis i Daleph van concloure, a l’octubre de 2021, el desenvolupament de l’anàlisi de la realitat urbana i territorial de la província de Cadis conduent a la definició d’un mapa d’Àrees Urbanes Funcionals (AUF).

Aquest estudi es va realitzar a partir dels paràmetres geogràfics, poblacionals, econòmics, socials i administratius que presenta la realitat local de la província. L’objectiu va ser identificar interaccions i relacions entre municipis veïns que, per la seva funcionalitat, poguessin caracteritzar al conjunt com una Àrea Urbana Funcional específica.

Aquesta tasca resulta ser de gran interès pel gran pes que el Desenvolupament Urbà Sostenible està tenint en la Programació de Fons Europeus i per la seva desvinculació a grans ciutats.

El resultat de l’anàlisi va ser la identificació i delimitació de vuit Àrees Urbanes Funcionals: Costa Nord-oest, Badia de Cadis, tres àrees Urbanes en la Serra de Cadis, Janda Interior, Janda Litoral i Camp de Gibraltar.

Una vegada definides aquestes vuit Àrees Urbanes Funcionals van començar els treballs de disseny del diagnòstic de l’Agenda Urbana de l’Àrea Urbana Funcional de la Janda Litoral, integrada per 4 municipis: Conil, Vejer i Barbate i Tarifa. L’objectiu d’aquest treball va ser el de testar l’enfocament de la AUE en una agrupació de municipis i poder servir d’exemple o “pilot” per a la resta.

Per a aquest AUF es va efectuar un Diagnòstic en clau de l’Agenda Urbana Espanyola. En aquest, es va realitzar una anàlisi dels 10 Objectius Estratègics i 30 Específics que proposa la AUE per a la zona triada, es van detectar els seus principals reptes urbans i es va confeccionar un DAFO de cadascun dels Objectius.

Cal destacar que el 13 de desembre de 2021 es va publicar en la seu electrònica del Ministeri de Transports Mobilitat i Agenda Urbana la “Resolució definitiva de la convocatòria d’ajudes per a l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana Espanyola”. En aquesta convocatòria la Diputació de Cadis va ser beneficiària d’una ajuda de 200.000€ que servirà per a fer el següent pas en el procés iniciat arran d’aquest estudi.

Principals resultats obtinguts

 • Un estudi en el qual s’identifiquen i delimiten possibles Àrees Urbanes Funcionals a la província de Cadis com a espai d’interès per a desenvolupar polítiques de Sostenibilitat Urbana.
 • Un repositori de plans sectorials i territorials de la província de Cadis.
 • Un diagnòstic en clau d’Agenda Urbana Espanyola del AUF de la Janda Litoral, el qual consta de:
  • Una anàlisi de cada línia d’actuació establerta per la AUE.
  • L’anàlisi d’una sèrie d’indicadors descriptius que faciliten una aproximació a la situació actual dels municipis que el componen.
  • Principals problemes o reptes als quals s’enfronta l’Àrea Urbana Funcional en el seu conjunt.
  • Una completa anàlisi DAFO.

Per a més informació:

https://agendaurbana.info/

Articles relacionats