AVALUACIÓ DEL PROCÉS DE TREBALL DELS PROJECTES TRANSFORMADORS DE L’ÀREA D’IGUALTAT I SOSTENIBILITAT SOCIAL

Client per al qual es va realitzar

Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social (Diputació de Barcelona)

Descripció del projecte

Dos anys després de l’inici dels cinc Projectes Transformadors (PT) impulsats des de l’Àrea d’Igualtat i Sostenibilitat Social, es planteja l’oportunitat i l’interès d’avaluar el procés de treball d’aquests projectes i el propi model de funcionament dels Grups Motors (GM) com a fórmula per al disseny i l’execució dels Projectes des d’una aposta organitzativa singular.

Els objectius del projecte d’avaluació son els següents:

  • Entendre fins a quin punt els PT han donat una resposta satisfactòria al repte estratègic de l’Àrea de generar propostes innovadores, transversals, multidimensionals i connectades amb les problemàtiques socials.
  • Identificar els punts forts i les oportunitats de millora del desplegament dels PT i de configuració i funcionament dels GM.
  • Aportar recomanacions de futur en relació amb aquest model.

En relació a la metodologia, es van realitzar entrevistes en profunditat amb el personal responsable dels GM i de coordinació dels PT, així com la realització d’una enquesta amb les persones implicades als GM i la realització de diversos grups de discussió amb altre personal referent.

Principals resultats obtinguts

L’avaluació del procés de la implementació dels Projectes Transformadors resulta en:

  • L’avaluació i anàlisi de set aspectes claus dels projectes transformadors: la seva implementació, els PT com a eina d’innovació social, la participació dels tècnic/ques de l’Àrea als PT, la dinàmica i el tipus de funcionament dels Grups Motors, els nivells de comunicació i informació, l’impuls dels projectes de manera transversal i l’encaix amb l’estructura orgànica i finalment, un recull de la valoració del procés de treball instaurat amb els PT, aspectes de millora i reptes de futur.
  • La presentació de conclusions generals dels PT i dels GM i l’elaboració d’un conjunt de recomanacions dels àmbits estudiats.

Articles relacionats