Assistència tècnica per a la captació de finançament

Client per al qual es va realitzar

Barcelona Activa, SAUSPM

Descripció del projecte

Es tracta d’un projecte, dut a terme entre 2010 i 2014, destinat a donar suport a l’Àrea de Captació de Recursos de Barcelona Activa en la identificació i seguiment de convocatòries públiques d’àmbit català, estatal i internacional, per al finançament d’iniciatives vinculades a la promoció econòmica de la ciutat de Barcelona, i l’elaboració de projectes per presentar a aquestes convocatòries.

Les tasques que s’han dut a terme en el marc del projecte han consistit en la identificació permanent de les convocatòries de finançament apropiades i la seva anàlisi pel que fa a les accions elegibles, la durada i el pressupost, els requisits formals, els partenariats idonis, els mecanismes de justificació de despeses, etc.

En una segona fase es realitza la redacció de les propostes que cal presentar a les convocatòries identificades i seleccionades amb les seves tasques complementàries: recerca de socis, compilació de la documentació legal requerida, presentació o suport en tasques administratives de seguiment dels projectes.

D’altra banda, i de manera paral·lela, s’ha participat en l’elaboració d’informes sobre noves formes eventuals de finançament públic i/o privat no explorades anteriorment, el suport en l’elaboració de documents amb entitats externes vinculades a la captació de recursos i en la preparació de les memòries i la documentació necessària per als processos de negociació de marcs de finançament directe o plurianual.

Principals resultats obtinguts

Daleph ha ajudat Barcelona Activa a presentar 34 projectes, en una bona part a convocatòries de finançament comunitari i 8 a convocatòries gestionades de forma centralitzada per la Comissió Europea.

El grau d’aprovació dels projectes presentats supera el 60 % i ha contribuït al fet que aquesta organització pugui complementar el seu finançament en matèria de suport al desenvolupament de la ciutat al llarg dels últims anys.

Articles relacionats