Assistència tècnica al projecte de cooperació europeu enpi comed pro

Client per al qual es va realitzar

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya

Descripció del projecte

El projecte ha consistit a prestar assistència tècnica al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya en la implementació del projecte CoMeD PRO. Aquest projecte tenia com a objectiu el foment de la competitivitat de les petites empreses del sector agroalimentari (en particular de l’oli d’oliva i del vi) en aquells territoris amb les dues denominacions d’origen. En particular, el projecte s’ha articulat al voltant de quatre grans intervencions:

En primer lloc, donar suport tècnic en la gestió i coordinació del projecte tot garantint-ne la bona execució, la interlocució amb la resta de socis i amb les entitats que hi intervenen, així com assegurar el compliment de les obligacions del beneficiari com a responsable de l’observança de la normativa comunitària.

En segon lloc, participar en la dinamització de les activitats, seminaris i trobades que s’han organitzat en el marc del projecte, tot preparant els materials, moderant les sessions i organitzant els documents de resultat d’aquestes.

D’altra banda, hem participat en la coordinació de la formació especialitzada i de les visites posteriors d’assessorament expert a les empreses participants del projecte. En aquesta fase del projecte s’hi han implicat més de 75 empreses i s’han impartit més de 500 hores d’assessorament.

Finalment, hem organitzat una activitat de Business Angels, amb 10 projectes emprenedors dins d’aquest sector, amb possibilitats i necessitats de créixer a través de la incorporació de socis o de capital a les seves empreses.

Principals resultats obtinguts

Al llarg de la implementació del projecte hem vist com les empreses que hi estaven implicades han valorat de manera molt positiva la implementació de mesures específiques que donin suport, de manera concreta, a la competitivitat de les empreses d’aquests sectors.

Activitats com ara la formació especialitzada, en la qual han participat més de 200 empreses, o l’assessorament dins de l’empresa, en matèries que van des de l’exportació a la comunicació digital, han fet que les empreses del sector s’hagin implicat de manera molt activa i valorin les accions de manera molt positiva.

La creació d’una ruta turística internacional en la qual les empreses tant del sector de l’oli d’oliva com del vi s’han complementat amb empreses complementàries de restauració, allotjament o d’oci, i han obert oportunitats d’expansió i col·laboració amb altres entitats tant a Israel com a Itàlia.

Enllaços del projecte