Assistència Tècnica i suport a la coordinació, desenvolupament, gestió, control, seguiment i monitoratge de les activitats i projectes de l’EDUSI “Eivissa cohesió social i integració de barris”, cofinançada en un 50% amb fons FEDER en el marc del Programa Operatiu pluriregional d’Espanya 2014-2020 (POPE)

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament d’Eivissa

Descripció del Projecte

La Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública va resoldre amb data de 4 de maig de 2018, amb caràcter provisional, i amb data de 10 de desembre de 2018, amb caràcter definitiu, la concessió d’una ajuda de 7.965.000 € del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a l’Ajuntament d’Eivissa, per a l’execució de l’EDUSI d’Eivissa, en el marc de la convocatòria realitzada pel citat Ministeri, a través de l’Ordre HAP/888/2017, de 19 de setembre.

Des de llavors, l’Ajuntament d’Eivissa es troba executant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) “Eivissa cohesió social i integració de barris”. Aquesta estratègia té com a propòsit dissenyar una ciutat intel·ligent, sostenible, integradora, innovadora i impulsora, una ciutat més pròspera i habitable, amb una major qualitat de vida que la destaqui sobre les altres.

L’EDUSI es concreta en 9 línies d’actuació, definides en relació amb quatre objectius temàtics, que són les següents: L1 – Foment de l’Ús de l’administració electrònica en tot el seu potencial; L2 -Optimització intel·ligent de la gestió de la ciutat; L3 – Implantació d’un pla de mobilitat urbana sostenible i millora de l’accessibilitat; L4 – Millora de l’eficiència energètica i implantació d’energies renovables; L5 – Protecció i desenvolupament del patrimoni cultural i natural; L6 – Millora de l’entorn urbà i el seu medi ambient; L7 – Rehabilitació i foment de l’habitatge digne; L8 – Impuls del comerç local, la formació per a l’ocupació i l’emprenedoria; L9 – Foment de la cohesió i integració social.

Principals resultats obtinguts

Des d’octubre de 2020, Daleph es troba prestant el servei de suport a la gestió administrativa, econòmic financera, ambiental, propositiva d’actuacions i projectes, i de comunicació i difusió, així com col·laborant amb les diferents àrees municipals, per a l’execució de l’EDUSI “Eivissa, cohesió social i integració de barris”.

D’aquesta manera, l’ajuntament s’està assegurant que la gestió de l’EDUSI s’està realitzant de conformitat, tant a la legislació de referència, com a les directrius i instruccions de l’Autoritat de Gestió i Organisme Intermedi de Gestió del Programa Operatiu. L’assistència tècnica també està garantint una correcta execució de l’Estratègia, minimitzant els possibles riscos de correcció financera.

I tot això a través del desplegament d’un servei d’assistència tècnica a la Unitat de Gestió en el desenvolupament de les funcions assumides per a la gestió FEDER de l’Ajuntament d’Eivissa, i un servei de suport i assessorament a les Unitats Executores, a nivell tècnic de l’execució de l’EDUSI, i a la Unitat Antifrau en el desenvolupament de les funcions assumides per a la gestió FEDER.

Per a més informació pot consultar-se la web de l’EDUSI:

https://www.eivissa.es/edusi/index.php/es/

Articles relacionats