Assistència tècnica a l’Ajuntament de Torremolinos per a la realització del diagnòstic de l’Agenda Urbana Torremolinos Innova 2030

Client per al qual es va realitzar

Ajuntament de Torremolinos

Descripció del Projecte

Al gener de 2021 l’Ajuntament de Torremolinos i Daleph, amb l’objectiu d’establir un marc comú en les estratègies a adoptar en el futur, van iniciar el diagnòstic en clau de l’Agenda Urbana Espanyola de la seva Agenda Urbana, Torremolinos Innova 2030. En aquest, es va recopilar i va analitzar la documentació existent en el municipi en relació amb cadascun dels objectius estratègics i específics de l’Agenda Urbana Espanyola. Gràcies a aquesta anàlisi es va configurar un primer document que conté la resposta que ofereix Torremolinos a les línies d’actuació que planteja l’Agenda Urbana per a cada objectiu estratègic, les dades descriptives comparades amb altres municipis de l’entorn, i el seu anàlisi DAFO, així com els principals reptes als quals ha de fer front el municipi per a ser més sostenible d’aquí al 2030.

En aquest procés d’elaboració del diagnòstic en clau de l’Agenda Urbana, Daleph també va formar part de manera activa en el procés de participació ciutadana que es va dur a terme amb l’objectiu de validar aquest diagnòstic. Aquest va constar de quatre taules ciutadanes en les quals es van validar els reptes i DAFOS de cada objectiu estratègic. A més, els diferents agents socials que van participar van proposar idees que es van recopilar per al futur Pla d’Acció Local del municipi.

Principals resultats obtinguts

 • El diagnòstic en clau d’Agenda Urbana Espanyola de Torremolinos, el qual consta de:
  • Una completa anàlisi per a cada línia d’actuació que planteja la AUE.
  • L’anàlisi d’una sèrie de dades descriptives que faciliten una aproximació a la situació actual del municipi i una comparativa amb els municipis de característiques similars.
  • Una anàlisi dels principals problemes o reptes als quals s’enfronta la ciutat.
  • Una completa anàlisi DAFO per a cadascun dels 10 objectius estratègics que proposa la AUE.
 • La participació en 4 taules participatives amb agents socials que cobreixen els diferents objectius de l’Agenda Urbana: hàbitat urbà i innovació econòmica; mobilitat sostenible i canvi climàtic; igualtat, diversitat i cohesió social; innovació turística i comerç.
 • Un resum executiu en el qual es pot trobar la informació del diagnòstic resumida d’una forma més gràfica i visual.

Per a més informació:

http://www.agendaurbanatorremolinos.es/

https://agendaurbana.info/

Articles relacionats