Assistència tècnica a l’Ajuntament de Madrid per a la realització del diagnòstic de l’Agenda Urbana Madrid 2030

Client per al que es va realitzar

Ajuntament de Madrid

Descripció del Projecte

L’Ajuntament de Madrid i Daleph han col·laborat per a dur a terme el diagnòstic en clau de l’Agenda Urbana Espanyola de l’Agenda Urbana Madrid 2030, com a pas previ a l’elaboració del seu Pla d’Acció. Els treballs, que es van iniciar al juny de 2021, han consistit, en primer lloc, en la recopilació i l’anàlisi de la documentació existent en el municipi en relació amb cadascun dels Objectius Estratègics i Específics de l’Agenda Urbana Espanyola. A partir d’aquesta anàlisi, es va configurar un primer document que conté la resposta que ofereix Madrid a:

 • Les línies d’actuació que planteja l’Agenda Urbana per a cada Objectiu Estratègic.
 • Les dades descriptives comparades amb altres municipis de l’entorn.
 • La seva anàlisi DAFO.
 • Els principals reptes als quals ha de fer front el municipi per a ser més sostenible d’aquí al 2030.

Aquest primer document va ser sotmès al contrast i validació amb els agents municipals clau per a cadascun dels objectius estratègics. Una vegada enriquit el document amb les seves aportacions, es van recollir un gran ventall de possibles projectes de cara al futur Pla d’Acció Local de la ciutat.

Principals resultats obtinguts

 • El diagnòstic en clau d’Agenda Urbana Espanyola de Madrid, que consta de:
  • Una completa anàlisi per a cada línia d’actuació que planteja la AUE.
  • L’anàlisi d’una sèrie de dades descriptives que faciliten una aproximació a la situació actual del municipi i una comparativa amb els municipis de característiques similars.
  • Una anàlisi dels principals problemes o reptes als quals s’enfronta la ciutat.
  • Una completa anàlisi DAFO per a cadascun dels 10 Objectius Estratègics que proposa la AUE.
 • Un resum executiu en el qual es pot trobar la informació del Diagnòstic resumida d’una forma més gràfica i visual.

Per a més informació:

https://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/inicio/el-ayuntamiento/cooperacion-y-ciudadania-global/internacionalizacion/agenda-urbana-madrid-2030/?vgnextfmt=default&vgnextoid=d08b95be4520c710vgnvcm1000001d4a900arcrd&vgnextchannel=58c8a904a4d28610vgnvcm1000001d4a900arcrd

 

https://agendaurbana.info/

Articles relacionats