Assistència Tècnica a l’Ajuntament d’Hornachuelos per a la realització del diagnòstic de l’Agenda Urbana Hornachuelos 2030

Client per al qual es va realitzar

Associació COMUNA (Coordinadora de Municipis Nuclears) – Ajuntament d’Hornachuelos

Descripció del Projecte

Daleph ha treballat juntament amb l’Ajuntament d’Hornachuelos en l’elaboració del seu Diagnòstic en clau de l’Agenda Urbana Espanyola, que permet detectar les principals línies estratègiques que hauran de guiar el seu Pla d’Acció. L’equip consultor de Daleph ha dut a terme la recopilació i l’anàlisi de la documentació existent en el municipi en relació amb cadascun dels objectius estratègics i específics de l’Agenda Urbana Espanyola. Així mateix, s’han dut a terme trobades amb responsables municipals per a aconseguir un diagnòstic participat que asseguri una visió completa del punt de partida del municipi de cara a la consecució dels objectius plantejats per l’Agenda Urbana Espanyola.

A partir d’aquest treball de gabinet i de camp, s’ha configurat un document que conté la resposta que ofereix Hornachuelos a:

  • Les línies d’actuació que planteja l’Agenda Urbana per a cada objectiu estratègic.
  • Les dades descriptives comparades amb altres municipis de l’entorn.
  • Una anàlisi DAFO.
  • Els principals reptes als quals ha de fer front el municipi per a ser més sostenible d’aquí al 2030.

El treball realitzat li ha permès a l’Ajuntament d’Hornachuelos ser seleccionat com a projecte pilot pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de cara a l’elaboració del seu Pla d’Acció Local. Una de les claus per a convertir-se en projecte pilot és la seva singularitat com a municipi amb menys de 5.000 habitants. Això demostra que l’Agenda Urbana és una metodologia i un procés que es pot dur a terme en nuclis urbans de qualsevol grandària.

Principals resultats obtinguts

El diagnòstic en clau d’Agenda Urbana Espanyola d’Hornachuelos, que consta de:

  • Una anàlisi detallada per a cada línia d’actuació que planteja la AUE.
  • La recopilació d’una sèrie de dades descriptives que faciliten una aproximació a la situació actual del municipi i una comparativa amb els municipis de característiques similars.
  • La detecció dels principals problemes o reptes als quals s’enfronta la localitat.
  • Una completa anàlisi DAFO per a cadascun dels 10 objectius estratègics que proposa la AUE.

Per a més informació:

https://hornachuelos.es/agendaurbana2030/

https://agendaurbana.info/

Articles relacionats