Anàlisi de viabilitat i riscos i seguiment de projectes immobiliaris de caràcter social o mediambiental.

Client per al qual es va realitzar

TRIODOS BANK ESPANYA

Descripció del projecte

En els últims tres anys Daleph ha analitzat més de 15 projectes immobiliaris que han sol·licitat finançament al banc ètic europeu Triodos Bank, especialitzat en el finançament d’empreses dels àmbits social, cultural i mediambiental. Tots aquests projectes, alguns de caràcter residencial i altres d’equipaments, tenien un marcat caràcter social o mediambiental.

Els treballs, en funció de les característiques dels projectes, incloïen l’anàlisi de viabilitat econòmica, la revisió dels aspectes jurídics i contractuals i l’anàlisi dels sistemes de gestió. Així mateix, per a la majoria de les operacions aprovades Daleph ha assumit el seguiment mensual dels projectes i la verificació de les certificacions d’obra i d’altres aspectes rellevants.