ANÀLISI DE RISCOS A LA INTEGRITAT PÚBLICA

Client per al qual es va realitzar

Diputació de Barcelona, Diputació de Girona (en conveni amb la Fundació Transparència i Bon Govern Local), Ajuntament del Prat de Llobregat i, en el marc dels projectes de Guia de plans d’integritat, Guia d’autoavaluació de la integritat i Guia de plans d’integritat per a Consells Comarcals, amb: Ajuntament de Terrassa, AJuntament de Mollet, Ajuntament de Vilobí d’Onyar, Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, Consell Comarcal de l’Alt Penedès, i Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Descripció del projecte

L’anàlisi de riscos a la integritat pública és un dels eixos centrals per a la implantació d’un sistema d’integritat. L’anàlisi comporta una avaluació completa de les àrees de gestió de l’organització i, a més, estableix mesures i accions de resposta per la millora de la gestió i faciliten una avaluació contínua

En aquest projecte, es realitzen sessions grupals d’anàlisi de riscos dinamitzades per Daleph en què s’aborda l’anàlisi dels riscos de l’entitat, en base a l’impacte i la probabilitat, de diferents àmbits que s’acordin amb el client. Es poden abordar, com a mínim, els següents àmbits: Contractació, Subvencions, Gestió urbanística, Gestió econòmica i patrimonial, Recursos humans i Serveis Socials.

La metodologia emprada es basa en els mapes de risc elaborats per a la Guia per a la implantació de plans d’integritat als ens locals, que es basa en una matriu de tres nivells d’impacte i probabilitat, i que també prioritza les actuacions.

En el sí del projecte, no tan sols s’analitza el nivell de risc, sinó que es fa una anàlisi de les mesures existents, es plantegen accions per mitigar aquells riscos que apareixen amb un major nivell de risc, i s’especifica un pla d’acció vinculat a aquestes accions.

A més, el projecte es pot abordar també per incorporar l’anàlisi de riscos al Pla anual de control financer que és preceptiu realitzar per part d’Intervenció.

Principals resultats obtinguts

Els principals resultats del projecte són:

  • Anàlisi de riscos completa i transversal a través dels mapes de risc dels diferents àmbits de gestió.
  • Mesures per a mitigar aquells riscos que s’hagin detectat amb un nivell més elevat.
  • Pla d’Acció per a la implantació de les mesures.
  • Orientacions i propostes per al seguiment i control futur de l’anàlisi de riscos a l’organització.
  • Capacitació dels i les professionals de l’organització en anàlisi de riscos per la integritat pública.

Articles relacionats