ACOMPANYAMENT A L’ELABORACIÓ D’EINES DE GESTIÓ DE RRHH I RLTS EN ORGANITZACIONS DEL SECTOR DE LA SALUT

Client per al qual es va realitzar

Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), Fundació TIC Salut Social, Logaritme.

Descripció del projecte

L’objectiu principal va ser acompanyar a organitzacions del sector de la salut en l’elaboració d’eines de gestió dels recursos humans i relacions de llocs de treball.

En concret, s’han elaborat eines de valoració de llocs de treball adhoc, fitxes descriptives de llocs de treball, diccionari de competències, eines d’anàlisi retributiva interna i externa, i proposta de política retributiva, entre d’altres.

A tall d’exemple, amb l’agència de Qualitat i Avaluació es van descriure un conjunt de competències professionals i tècniques i els seus nivells de realització amb exemples concrets d’actuacions, que es van reflectir en les fitxes de rols professionals. Amb la Fundació TIC Salut Social i amb Logaritme es va realitzar una sèrie d’activitats tendents a disposar  d’una Relació de Llocs de Treball, en concret, una anàlisi organitzativa, una valoració de llocs i un estudi i proposta retributiva.

Principals resultats obtinguts

Els resultats obtinguts en general en la suma dels acompanyaments a entitats del sector salut són diversos:

  • Descripció i desenvolupament de competències vinculades al sector de la salut.
  • Definició de rols i perfils professionals del sector de la salut, especialment en l’àmbit tecnològic i d’avaluació sanitària.
  • Eines de gestió de recursos humans elaborades: eines de valoració de llocs de treball adhoc, fitxes descriptives de llocs de treball, diccionari de competències, eines d’anàlisi retributiva interna i externa, i eines de gestió de la política retributiva.

A més d’aquests resultats tangibles, també es varen obtenir els següents intangibles:

  • Reflexió tècnica sobre aspectes clau en termes organitzatius, gestió de persones i gestió de la compensació.
  • Implicació de la direcció i dels professionals de gestió dels recursos humans i en els processos de planificació i organització de la plantilla.
  • Creació de canals i espais de interrelació entre les direccions i els serveis.

Articles relacionats