RESULTATS D’ESPAI OBERT DE CERCA DE FEINA 2023

L’Espai Obert de Cerca de Feina, el programa d’acompanyament i orientació laboral que Daleph gestiona per a Càritas Diocesana de Barcelona, ha atès, entre gener i desembre de 2023, a 1.424 persones, de les que el 95% estan en situació administrativa irregular. El 5% restant són derivades del programa Làbora.

En aquest període, 987 persones han finalitzat la seva participació, de les que el 79% ha fet el programa complet de 4 mesos o més i el 21% han finalitzat abans perquè han trobat una feina o per altres motius.

El 66% de les persones usuàries de l’Espai Obert han estat dones. El fet d’atendre a una majoria de dones fa que posem especial atenció al tractament del gènere en  l’acompanyament laboral i la cerca de feina.

Pel que fa a l’edat, el 49% tenen entre 30 i 44 anys, un 23% entre 18 i 29 anys, i el 28% són persones de més de 45 anys.

El 79% provenen de diferents països de Llatinoamèrica, el 12% són persones originaries del Magreb i el 6% de l’Àfrica subsahariana.

El nivell formatiu de les persones ateses a Espai Obert és mig- alt. El 29% han fet el batxillerat i el 19% tenen formació universitària. Un 20%  han superat l’educació obligatòria completa i el 12% tenen estudis primaris.

L’any 2023, un total de 680 persones han aconseguit feina. D’aquestes, 89 han regularitzat la seva situació administrativa a través d’un contracte. Pel que fa a les vies de regularització, la majoria (el 56%) l’ha aconseguit gracies a l’acompanyament d’Espai Obert i del Departament de Migració de Càritas Diocesana de Barcelona que ha permès transformar feines informals en contractes, principalment en el sector domèstic, encara que no exclusivament. El 44% restant ha aconseguit regularitzar gràcies al finançament públic, mitjançant convocatòries com l’ACOL.