NOU CATÀLEG DE TALLERS TELEMÀTICS PER A LA MILLORA D’OPORTUNITATS LABORALS DE PERSONES EN SITUACIÓ D’ATUR O DE MILLORA PROFESSIONAL

Des de l’àrea d’Ocupació i Igualtat hem adaptat i reforçat l’oferta de tallers per la cerca de feina i la millora de competències. Donats els canvis en la demanda d’ocupació i les restriccions de presencialitat causades per la Covid-19, hem elaborat un Catàleg d’accions formatives online per a la millora de les oportunitats laborals de persones en situació d’atur o en procés de millora professional. Aquest Catàleg es compon de quatre tipus  d’accions: Oportunitats laborals en diferents sectors d’activitat, Coneixement de perfils professionals, Contracte i nòmina, i Noves formes d’organització del treball: teletreball i conciliació/corresponsabilitat.

Els dos primers tallers tenen com a objectiu donar a conèixer els sectors i perfils professionals amb més demanda d’ocupació i les tendències del mercat de treball un cop superada la part més critica de la crisis sanitària que hem viscut.

El tercer taller aporta  informació i seguretat jurídica a les persones treballadores, tot donant informació sobre els contractes i la nòmina, perquè puguin accedir als llocs de treball amb garanties.

Per últim, els tallers de Noves formes d’organització del treball, inclouen un taller sobre Teletreball on s’examinen temes com les condicions ambientals idònies per teletreballar, eines telemàtiques més eficients, competències necessàries per treballar des de casa, o estratègies per organitzar-se. Aquest bloc inclou també un taller sobre Conciliació i coresponsabilitat, on s’analitzen les mesures de conciliació per poder treballar en entorn post-COVID, així com accions de corresponsabilitat per avançar cap a una distribució més equitativa del treball domèstic i les tasques de cura.

Tota aquesta oferta formativa s’imparteix online i inclou la utilització d’eines telemàtiques per dinamitzar les sessions.

Podeu consultar el Catàleg al següent enllaç:

http://www.daleph.com/wp-content/uploads/2020/05/Cataleg_de_formacions_telematiques_ocupacio.pdf