Els Estats Membres tenen la obligatorietat d’aconseguir les fites disposades a la Directiva UE sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica

Davant la commemoració del Dia Internacional de les Dones Treballadores, Daleph destaca la rellevància de disposar de polítiques marc a partir de les que sigui factible el desplegament de mecanismes contra les violències masclistes en diferents nivells d’actuació.

 

En aquest sentit, el passat mes de febrer el Parlament Europeu i el Consell van arribar a un acord pel que fa a la Directiva de la Unió Europea sobre la lluita contra la violència contra les dones i la violència domèstica, proposta presentada per la Comissió Europea el 8 de març de 2022. Si bé ja en anteriors anys s’havien concretat directives referents a la igualtat de tracte entre dones i homes en els àmbits laboral i d’accés als béns i serveis, aquest és el primer instrument legal europeu específicament adreçat a la implantació de fites que els Estats Membres han d’aconseguir en relació a la violència contra les dones.

 

A més, la Directiva mostra una lectura adequada al context social actual viscut, ja que:

 

  • Penalitza la violència física, psicològica, econòmica i sexual contra les dones,
  • penalitza la mutilació genital femenina i els matrimonis forçosos,
  • compta amb clàusules específiques per a combatre la ciberviolència virtual i de gènere,
  • inclou mesures preventives per a promoure el rol central del consentiment en les relacions sexuals,
  • fa èmfasi en la protecció dels menors que han presenciat violència de gènere al llar,
  • insta als Estats Membres a recollir les dades clau relatives a la violència de gènere, i
  • també els insta a establir línies telefòniques d’ajuda i centres d’ajuda d’emergència per a les víctimes de violació.

 

Un cop adoptada, la Directiva harmonitzarà les sancions i els terminis de prescripcions dels delictes. Els Estats Membres tindran tres anys per implementar les provisions esmentades.

 

En el present marc d’actuacions a desenvolupar, ens sentim orgulloses de manifestar que Daleph, a més de ser una consultoria especialitzada en administració pública, disposa d’una expertesa tècnica i consolidada en l’àmbit de la igualtat des de fa més de 20 anys. Des de l’Àrea d’Igualtat desenvolupem projectes per incorporar la transversalitat de gènere en les polítiques públiques, a més d’implementar eines específiques de lluita contra la discriminació o la violència masclista; protocols, guies, estudis o altres eines organitzatives amb una metodologia afermada a favor de la igualtat de gènere.