Les organitzacions han de disposar d’un Protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI a partir de març 2024

12 mesos després de la publicació de la Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia de les persones LGTBI, les organitzacions de més de 50 persones treballadores han de comptar amb un Protocol d’actuació per a l’atenció de l’assetjament o la violència contra les persones LGTBI.

Aquesta llei, enfocada a garantir els drets de les persones LGTBI, preveu la incorporació de mesures en diverses àrees d’actuació, com ara la salut, el treball, l’educació, la cultura, l’oci i esport, entre d’altres.

L’Article 15, integrat a la secció 3 de la llei referent a mesures aplicables a l’àmbit laboral, estipula l’obligatorietat d’elaborar i implementar el Protocol anteriorment esmentat. Tot i que els detalls sobre el seu contingut i abast encara no s’han especificat, la normativa ja exigeix a les organitzacions amb 51 o més persones treballadores la incorporació de mesures per a la igualtat i no discriminació LGTBI en els seus plans d’igualtat.

A més, és rellevant destacar que el protocol per a l’abordatge de l’assetjament dirigit a les persones LGTBI haurà de pactar-se en el marc de la negociació col·lectiva i acordar-se amb la Representació Legal de les Persones Treballadores (RLT).

Des de l’Àrea d’Igualtat de Daleph disposem d’una àmplia experiència en l’acompanyament a organitzacions de caràcter públic i privat al desenvolupament i implementació d’eines contra la discriminació i les violències masclistes, amb l’objectiu d’aterrar la igualtat real i efectiva de diferents col·lectius en situació de vulnerabilitat en les organitzacions.