EL DEPARTAMENT DE JUSTÍCIA HA ENCARREGAT A DALEPH EL PROJECTE D’AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ DEL MODEL D’OFICINA JUDICIAL

L’equip de Gestió Pública de Daleph ha iniciat un projecte d’avaluació  del model d’implementació de l’oficina judicial liderat pel Departament de Justícia, Drets i Memòria i amb la participació de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la Secretaria de Govern del TSJC. Aquest model de reorganització té per objectiu millorar el funcionament de l’Administració de la Justícia d’acord amb els principis d’agilitat, eficàcia, eficiència, racionalització del treball, responsabilitat per a la gestió, i coordinació i cooperació entre administracions, perquè els ciutadans rebin un servei més pròxim i de qualitat.

L’anàlisi d’avaluació que prestarà Daleph té com a objectiu valorar la tasca de suport i acompanyament que fan els diferents equips d’implementació de l’oficina judicial, el funcionament dels nous serveis, el grau de compliment de les normes organitzatives de cada servei i unitat, així com la possible millora  percebuda de la prestació del servei públic per part de la ciutadania i professionals, així com el grau de satisfacció dels funcionaris, lletrats i jutges amb el canvi de model.

Per dur a terme l’avaluació del nou model d’oficina judicial implantat, l’equip avaluador es centrarà en tres partits judicials de característiques diverses (Cerdanyola del Vallès, Sant Boi de Llobregat i La Bisbal d’Empordà) i la metodologia aplicada es basarà en l’anàlisi de diferents matrius d’indicadors, així com la realització d’una enquesta, entrevistes i grups de discussió.

L’objectiu final dels treballs d’avaluació és concloure si el nou model ha suposat canvis positius en el funcionament i la prestació del servei de justícia i quines són les possibles millores de cara al futur.