DALEPH PARTICIPA EN LA COMISSIÓ DE PLANIFICACIÓ EDUCATIVA DEL CEMB PRESENTANT LES CONCLUSIONS DE L’AVALUACIÓ DE LA TRANSFORMACIÓ INTEGRAL DE CENTRES EDUCATIUS

La Comissió de Planificació Educativa del Consell Educatiu Municipal de Barcelona (CEMB), formada per diferents agents del món educatiu de Barcelona (direccions de centres, docents, representants d’AFA, personal del Consorci d’educació de Barcelona, etc.), ha convidat a l’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph a presentar els principals resultats i conclusions de l’avaluació de la transformació integral de centres educatius promoguda pel Consorci d’educació de Barcelona.

L’avaluació realitzada per Daleph examina l’impacte de les transformacions integrals als centres educatius, que consisteixen en una sèrie de mesures de millora adreçades a centres amb elevats nivells de segregació, complexitat i vulnerabilitat socioeconòmica, així com una demanda reduïda per part de les famílies.

Dins de les conclusions destacades a l’estudi hi ha la disminució notable dels nivells de segregació escolar i l’augment de la demanda de les famílies. A més, s’observa una satisfacció generalitzada amb el resultat final, encara que es detecten divergències en relació amb la implementació. També es recomana la creació d’un programa de transformacions integrals de centres.

Des de l’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph ens plau participar en aquests espais de planificació i intercanvi d’idees, compartint i aportant les evidències de l’avaluació.