Daleph participa a la 12a trobada de la Comunitat de pràctica de l’avaluació de polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya (CoAVA)

L’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph ha participat aquest dijous 14 de març a la 12a trobada de la comunitat de pràctica de l’avaluació de polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya (CoAVA). L’esdeveniment ha tingut lloc a l’Auditori del Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya.

El propòsit d’aquestes trobades és intercanviar experiències sobre l’avaluació de polítiques públiques, enfocant-se en la manera com els diferents departaments de la Generalitat estan institucionalitzant aquest procés i com s’utilitzen els resultats obtinguts per a la presa de decisions.

En aquesta trobada s’han exposat tres avaluacions de diferents àmbits: l’avaluació dels ajuts per la millora de l’accessibilitat dels equipaments escènics i musicals, a càrrec de Neus Rios, i Sílvia Amblàs; l’avaluació de tecnologies sanitàries en el Sistema de Salut, a càrrec de Rosa Maria Vivanco; i l’avaluació de la transformació integral de centres per la millora de l’equitat realitzada per l’equip d’estudis i avaluacions de polítiques públiques de Daleph pel Consorci d’Educació de Barcelona a càrrec de Marta Comas i Laia Pi. A més d’aquestes tres avaluacions també s’ha exposat l’encàrrec d’avaluacions a través de l’addenda del Contracte Programa.

Els ponents han presentat quins han estat els objectius que perseguien cadascuna de les avaluacions, les preguntes d’investigació a les que volien respondre, la metodologia adoptada i les limitacions o dificultats que han trobat durant el procés, així com els resultats o conclusions i les recomanacions que s’han proposat als departaments de la Generalitat i que, en alguns casos, ja s’han adoptat. Des de l’equip d’estudis i avaluació de polítiques públiques estem satisfets de poder participar en aquests espais d’intercanvi d’experiències amb la comunitat avaluadora.