DALEPH DUU A TERME UNA SESSIÓ D’ASSESSORAMENT PERSONALITZAT A GESTORS DE PROJECTES FINANÇATS PEL PRTR EN LA DIPUTACIÓ DE CÒRDOVA

El passat 8 de febrer, en el marc del contracte de serveis de consultoria especialitzada en l’àmbit del finançament de projectes europeus que presta DALEPH a la Diputació Provincial de Còrdova, es va celebrar una sessió presencial d’assessorament personalitzat per a gestors de projectes finançats pel Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, Mecanisme de Recuperació i Resiliència Next Generation EU.

Els participants, gestors de la mateixa Diputació de Còrdova i les seves entitats dependents, van poder resoldre dubtes sobre la gestió de projectes finançats per diferents convocatòries del PRTR. La sessió va atendre àmbits com la normativa aplicable, els processos de contractació, l’anàlisi del conflicte d’interessos a través de l’aplicatiu MINERVA o l’ús de l’eina de gestió COFFEE. La sessió d’assessorament personalitzat va constar de dues hores en les quals els gestors van poder participar activament en la resolució dels seus dubtes.

A través d’aquestes sessions, DALEPH pretén fer costat a les entitats locals en la correcta execució dels projectes finançats pel PRTR, atesa la diversitat de requisits normatius i eines de gestió que conformen l’actual sistema de gestió d’aquests fons europeus