DALEPH INICIA L’AVALUACIÓ DE DIFERENTS POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ PROMOGUDES PEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA (SOC)

Actualment, més de 407.000 de persones es troben en situació d’atur a Catalunya, suposant un 10,37% de la població activa. Tot i que la taxa d’atur catalana es troba per sota de la mitjana espanyola, que és del 13,26%, la dada s’allunya força de la mitjana europea, situada en un 6% a finals de l’any passat. Davant d’aquesta realitat, l’atur continua sent un problema significatiu a nivell autonòmic, afectant a una part considerable de la població.

En aquest context, l’equip d’avaluació de polítiques públiques de Daleph, conjuntament amb KSNET, ha iniciat l’avaluació de diferents polítiques actives d’ocupació promogudes pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), finançades per la Conferència Sectorial d’Ocupació. En els propers meses, l’equip de Daleph durà a terme l’avaluació de dos programes: el primer, orientat al foment de la incorporació de persones majors de 45 anys al mercat laboral, i el segon, centrat en la contractació de persones de 30 anys o més mitjançant subvencions destinades a incentivar la contractació de col·lectius prioritaris amb dificultats d’inserció laboral. A més, avaluarà el Programa Treball i Formació, que busca afavorir la contractació de persones en situació d’atur amb especial vulnerabilitat i amb dificultats per accedir al mercat de treball.

Aquesta avaluació permetrà obtenir una anàlisi exhaustiva sobre la coherència, pertinència i adequació del disseny i la implementació de cada programa, així com examinar els resultats i impactes que produeixen sobre les persones beneficiàries. En aquest sentit, el seguiment i l’avaluació dels programes impulsats pel SOC és fonamental per conèixer el seu impacte al llarg dels anys i, així mateix, és un mecanisme que permet la millora continua i revisió del disseny i la implementació de cadascun dels programes.

L’avaluació de les polítiques públiques, especialment en l’àmbit de l’ocupació, és essencial per detectar les necessitats del mercat laboral i millorar la comunicació entre empreses, organismes públics i la ciutadania, on encara hi ha espai per a la millora. A Daleph hem treball en diversos projectes d’ocupació, tant amb el SOC com amb altres serveis d’ocupació de l’estat, amb l’objectiu de reduir aquesta bretxa i contribuir a un millor alineament entre les polítiques d’ocupació i les necessitats reals del mercat laboral.