Daleph ha acompanyat a l’Ajuntament de Viladecans en el replantejament del model d’atenció ciutadana

Daleph ha acompanyat a l’Ajuntament de Viladecans en el replantejament del model d’atenció ciutadana, que ha iniciat el camí per portar a terme la revisió del model existent, amb la voluntat de desenvolupar un servei més integral, proper, proactiu, horitzontal i multicanal, que posi el focus en les persones.

Són moltes administracions públiques que, com l’Ajuntament de Viladecans, han decidit incorporar novetats en aquest camp amb el propòsit de crear models enfocats a una atenció més personalitzada, que deixi endarrere models d’èpoques passades, centrats principalment en la tramitació. D’aquesta manera, la intenció d’aquestes corporacions és la d’adaptar els models d’atenció a les necessitats de la ciutadania i a una millor gestió dels recursos propis.

L’acompanyament realitzat per Daleph s’ha centrat en l’anàlisi i l’estudi de les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Viladecans, en la cerca de millores a partir de les novetats que ja han implementat altres corporacions, i en les implicacions que podrien ocorre amb els possibles canvis a introduir.

En concret, l’anàlisi ha inclòs, d’entre d’altres, l’estudi de la implantació territorial de les oficines, l’organització interna i els recursos humans, la gestió dels diferents canals d’atenció (telefònic, telemàtic i presencial), la distribució dels espais, i els mecanismes existents per a l’anàlisi del servei prestat.

D’aquesta manera, el projecte ha posat sobre la taula les principals línies estratègiques a seguir per tal d’introduir novetats en el marc del servei que presta l’Ajuntament, i que aquest, en un futur pròxim, pugi seguir desenvolupant el model existent.

En definitiva, l’atenció ciutadana és fonamental per qualsevol administració, ja que no només és la cara visible de les corporacions davant la ciutadania, sinó que una òptima gestió dels elements que la integren garanteix una major eficiència dels recursos humans i materials del conjunt de l’organització.