DALEPH DONA SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN LA IMPLEMENTACIÓ D’ACCIONS DE MILLORA CONTÍNUA PER ALS SERVEIS SOCIALS A L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

L’equip de gestió pública de Daleph ha iniciat, de la mà de la Diputació de Barcelona, el projecte d’acompanyament als Serveis Socials de Santa Coloma de Gramenet en la implantació d’accions de millora contínua en el marc del seu Catàleg de Serveis i Prestacions.

Les sessions de treball tenen un doble objectiu: d’una banda, establir i refinar l’estructura interna del catàleg de serveis i prestacions que s’ofereixen des dels Serveis Socials; i, d’altra banda, millorar els criteris de diferenciació de casos que han d’atendre els equips que formen els Serveis Socials.

Durant els pròxims mesos, està previst que l’equip de treball de Daleph es reuneixi amb el personal tècnic, de coordinació i direcció dels diferents serveis i equips implicats per a establir uns criteris de sistematització en la introducció i registre de dades referents als serveis i prestacions que s’ofereixen des dels serveis socials.

Un cop definits i recopilats els diferents models de fitxes de prestacions i serveis, es realitzaran un seguit de sessions orientades a la definició dels criteris per a la diferenciació de casos que han d’atendre els diferents equips que composen els serveis socials, millorant així l’eficiència en l’atenció i el repartiment de càrregues de treball.