PROFESSIONALITZAR L’ECONOMIA DE LES CURES, UN REPTE PER A LA RECUPERACIÓ I LA TRANSFORMACIÓ DE L’ECONOMIA I LA SOCIETAT

El terme economia de les cures fa referència al conjunt d’activitats que tenen per objectiu cobrir les necessitats d’atenció a les persones, principalment, les menors, majors i dependents. Les activitats de cura de persones no estan entre les més valorades, però cobreixen unes necessitats de tal importància que, si ningú les realitzés, la societat no podria sostenir-se.

L’economia de les cures ocupa, en bona part, a persones amb escassa professionalització, que treballen freqüentment en l’economia submergida. La majoria són dones, sovint, estrangeres en situació administrativa irregular.

Aquestes persones conformen un volum considerable de treballadores essencials que han estat a primera línia de la pandèmia, però s’han mantingut invisibilitzades, i treballen sense tenir assegurats uns drets laborals mínims o un salari digne, a més de fer-ho sense cap tipus d’estabilitat laboral. Tampoc cotitzen a la seguretat social per tenir accés a una pensió en cas de malaltia, incapacitació o per a la jubilació.

Potser les iniciatives contingudes en el document “Nova economia de les cures i polítiques d’ocupació” puguin incidir positivament en aquesta situació. Aquest document és una de les deu polítiques palanca del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que Espanya ha presentat a Brussel·les per organitzar i mobilitzar els fons Next Generation. Aquesta política ha tingut ja translació en la planificació pressupostària d’aquest 2021, el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030 ha previst invertir 910 milions d’euros en mesures relatives a l’Economia de les cures i el reforç de la igualtat i la inclusió.

L’administració autonòmica i local jugarà un paper fonamental en l’execució d’aquest pressupost, ja que vehicularà 730,8 milions d’euros (80% del total del pressupost disponible). Algunes de les mesures que es finançaran són:

  • Canvi del model de suports i atencions de llarga durada: nous models convivencials, professionalització del sector, dotació de nous equipaments, incorporació de noves tecnologies …,
  • Modernització dels serveis socials: transformació tecnològica, sistema de monitorització i seguiment de les persones ateses, sistema d’informació, projectes pilot i innovació, capacitació de personal tècnic …,
  • Canvi de paradigma de l’economia de les cures: lluita contra els estereotips de gènere del sector, visió transnacional de l’economia de les cures, relació entre temps dedicat a l’economia de les cures i nivell socioeconòmic …,)

Esperem que totes elles permetin dignificar la vida de les persones que treballin en l’economia de les cures, especialment dones en situació de vulnerabilitat; que impulsin la modernització i tecnificació del sector i que promogui la seva necessària regulació.

 

Marta Cascales i Oriol Valentí

Deixeu un comentari