TRANSCENDINT LES AVALUACIONS D’ACOMPLIMENT: CONVERSES I DIÀLEGS OBERTS

Durant anys en Daleph hem abordat la millora professional mitjançant un sistema d’avaluació de l’acompliment. Com mana el cànon, disposàvem de qüestionaris adaptats a les diferents posicions, i a inicis d’any, cada responsable d’equip completava tants qüestionaris com a integrants tenia en el seu equip. Posteriorment ho compartia en una conversa anual que com passa en moltes avaluacions d’aquest estil, de vegades podia prendre un cert caire d’auditoria. Algunes persones les valoraven com una cosa més o menys rutinària, i amb una aportació de valor limitada. 

 

Després de donar-li algunes voltes, fa un temps vam optar per transcendir aquest esquema de “avaluador avalua a avaluat”, i focalitzar-nos en el desenvolupament com a objectiu primordial de les converses. Òbviament, valorar el grau de consecució d’uns determinats objectius de millora semblava irrenunciable; però per passar de l’auditoria a la conversa de desenvolupament, calia canviar el focus, a més del format. Partint d’aquesta idea, hem començat a promoure converses més freqüents, tot i mantenir una conversa d’inici d’any que ens serveix com a excusa per fer balanç, prendre perspectiva i identificar de manera conjunta itineraris de creixement professional i accions de millora de l’acompanyament directiu en aquest itinerari. 

 

Anant un pas més enllà, aquest any estem experimentant amb noves formes de conversa, com a complement a les d’inici d’any. L’experiment consisteix en realitzar una dinàmica que ha conduït a un diàleg obert i col·lectiu sobre els punts forts i els àmbits de millora i desenvolupament de cadascuna de les persones de l’equip. 

 

Com ho hem fet? Cadascú ha posat per escrit entre 3 i 5 punts forts (allò que aporta a la feina i a l’equip) i entre 3 i 5 àmbits en què considera que ha de millorar o que constitueixen reptes per al seu desenvolupament personal. Asseguts en cercle al voltant d’una taula, cada full ha anat passant de mà en mà, i cada companya / o ha tingut ocasió d’afegir, matisar o esmenar el contingut del paper, amb un postit enganxats a sobre. A la fi d’aquesta roda, el full ha acabat de nou en mans del seu autor / a, que ha compartit en veu alta les aportacions dels seus companys / es per, a continuació, assenyalar 3 propòsits de millora a treballar durant l’any. 

 

Aquesta dinàmica ha generat un espai de reconeixement, empatia i aportació constructiva, des de l’obertura i el bon humor; ha contribuït a reforçar la transparència i la confiança entre companys / es, i ha establert unes bases interessants per poder orientar les converses de principi d’any cap a allò que importa a qualsevol organització i equip, que és la millora de les persones que l’integren. 

 

Emma Rué 

Deixeu un comentari