DALEPH PRESENTA LA DIAGNOSI I PROPOSTES PER IMPULSAR LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTÀRIA A LA COMARCA DE L’ALT PENEDÈS

El passat dilluns 04 d’abril, Daleph va participar en la presentació dels resultats de la diagnosi realitzada en el marc del projecte Talent, Treball i Tecnologia de la Comarca de l’Alt Penedès (https://tttpenedes.cat/ ).

El projecte, impulsat per la Diputació de Barcelona en el marc de la reactivació econòmica derivada dels efectes de la pandèmia, pretén millorar la competitivitat de les empreses a través de la transformació digital, així com les habilitats i les competències digitals de les persones que desenvolupen la seva activitat en sectors de la cadena de valor agroalimentària.

A la presentació es van exposar els resultats obtinguts de les diferents activitats realitzades en el transcurs del projecte, centrades en:

  • Diagnosi socioeconòmica i del mercat de treball de la comarca de l’Alt Penedès.
  • Anàlisi del grau de maduresa digital de les empreses de la cadena de valor.
  • Anàlisi del grau de maduresa digital dels perfils professionals de les empreses.
  • Detecció de perfils professionals a potenciar i necessitats formatives.

El projecte conclou amb una sèrie de propostes de línies de treball i projectes que permetran una millora de la competitivitat del teixit econòmic i un impuls de les habilitats i les capacitats tecnològiques i digitals de les persones treballadores en els diferents sectors de la cadena.

A més a més, es van realitzar una sèrie de propostes relacionades amb l’impuls de programes formatius enfocats a la professionalització de determinats perfils professionals, així com a la generació de noves oportunitats d’inserció laboral de col·lectius desfavorits i amb menys pes a la cadena.

Finalment, la jornada de presentació va comptar amb la participació d’Eurecat, entitat que també va presentar la seva proposta de plataforma formativa (https://ccapenedes.eurecatacademy.org/ ) amb un conjunt d’itineraris enfocats a la millora de les habilitats digitals de les persones treballadores.