LA SEGONA CONVOCATÒRIA D’ESTRATÈGIES DUSI SELECCIONA 41 PROPOSTES PER VALOR DE 297 MILIONS D’EUROS

Aquest dilluns, 22 de maig, s’ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), per part de la Secretaria d’Estat de Pressupostos i Despeses, la resolució de la segona convocatòria d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible i Integrat per la qual han estat seleccionades 41 estratègies que rebran 297.400.000 d’euros procedents del Programa Operatiu de Creixement Sostenible FEDER 2014-2020.

A la primera convocatòria ja es van aprovar 82 EDUSIS, que van rebre un total de 123 milions d’euros.

Aquesta segona convocatòria va rebre 185 Estratègies, l’import de despesa total elegible ha estat de 1.958,94 milions d’euros.

Per comunitats autònomes, Andalusia és la que rebrà un major finançament, amb 104 milions d’euros assignats a 15 Estratègies DUSI, seguida de la Comunitat Valenciana, que disposarà de 35 milions d’euros assignats a 5 Estratègies DUSI.

Per part del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública, s’ha anunciat que en el pròxim Comitè de seguiment del Programa Operatiu de Creixement Sostenible s’atorgaran, de manera addicional, 320 milions d’euros un cop presentada la tercera convocatòria, per tant Espanya podria arribar a tenir aprovats entre 150 i 160 EDUSIS.

 

Més informació:
https://www.esmartcity.es/2017/05/22/segunda-convocatoria-estrategias-dusi-selecciona-40-propuestas-valor-297-millones-euros