RESULTATS D’ESPAI OBERT DE CERCA DE FEINA EN EL 1ER SEMESTRE DE 2023

L’Espai Obert de Cerca de Feina, el programa d’acompanyament i orientació laboral que Daleph gestiona per a Càritas Diocesana de Barcelona, ha atès, entre gener i juny de 2023, a 940 persones, de les que el 97% estan en situació administrativa irregular. El 3% restant són derivades del programa Làbora.

En aquest període, 499 persones han finalitzat la seva participació, de les quals el 77% ha fet el programa complet de 4 mesos o més i el 23% han finalitzat abans perquè han trobat una feina o per altres motius.

El 65% de les persones usuàries de l’Espai Obert han estat dones. Com que atenem un número elevat de dones, posem especial atenció en l’anàlisi dels factors que incideixen en la vulnerabilitat que pateixen les dones migrades per tal de tractar el gènere en relació a la cerca de feina.

Pel que fa a l’edat, el 49% tenen entre 30 i 44 anys, un 23% entre 18 i 29 anys, i el 28% són persones de més de 45 anys.

El 76% provenen de diferents països de Llatinoamèrica, el 13% són persones originaries del Magreb i el 7% de l’Àfrica subsahariana.

El nivell formatiu de les persones ateses a Espai Obert és alt. El 29% han fet el batxillerat i el 19% tenen formació universitària. Un 20%  han superat l’educació obligatòria completa i el 13% tenen estudis primaris.

El perfil de les persones procedents de Làbora varia força.  Segueix sent un col·lectiu majoritàriament femení (64% de dones), però el 61% tenen més de 45 anys i un 36% procedeixen de l’Orient mitjà, un altre 25% del Magreb i un 21% de l’Àfrica Subsahariana. En la seva majoria, tenen un nivell formatiu més aviat baix, el 43% disposa d’estudis primaris i 39% d’educació secundària.

Per que fa a la inserció, de gener a juny de 2023, 288 persones han trobat feina. D’aquestes, 38 han aconseguit regularitzar la seva situació administrativa a través d’un contracte.