PUBLICAT L’INFORME D’AVALUACIÓ DEL PROGRAMA DE TREBALL AL BARRIS DEL SERVEI PÚBLIC D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA REALITZAT PER DALEPH I KSNET

Ja està publicat l’informe d’avaluació del programa Treball als Barris del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya on Daleph ha treballat en col·laboració amb KSNET.

El programa ofereix als ens locals una sèrie d’iniciatives destinades a fomentar l’ocupació i la dinamització socioeconòmica de diversos barris en municipis de Catalunya. Aquestes accions es plantegen per abordar les necessitats d’aquests barris, les quals es perceben com més intenses o específiques del que podrien cobrir les intervencions convencionals.

Treball als Barris és ben rebut pels ens locals participants, principalment gràcies al disseny flexible de la seva Cartera de Serveis. Tot i això, el programa ha vist una certa pèrdua de claredat en el seu disseny original, en part a causa de canvis i retallades en la configuració de la Cartera de Serveis i també a la dinàmica canviant de les condicions d’elegibilitat territorial al llarg del temps. Simultàniament, la flexibilitat del programa, que és una de les seves grans virtuts, ha donat lloc a implementacions molt diverses. Alguns municipis han adoptat una perspectiva d’intervenció integral amb desplegaments extensos de programes, mentre que altres han optat per propostes d’implementació més limitades.

Si voleu aprofundir en els detalls, us convidem a llegir l’informe complet.

https://serveiocupacio.gencat.cat/web/.content/01_SOC/09_Transparencia-i-bon-govern/Avaluacio-i-estudis/Avaluacio_Treball-als-Barris_SOC-CAT.pdf