PUBLICADA LA TERCERA CONVOCATÒRIA D’AJUDES FEDER PER EDUSIS

El Butlletí Oficial de l’Estat publica en la seva edició de dijous, 21 de setembre de 2017, l’Ordre per la qual s’aprova la tercera convocatòria per a la selecció d’Estratègies de Desenvolupament Urbà Sostenible Integrat (EDUSI) a cofinançar pel Programa Operatiu FEDER de Creixement sostenible 2014-2020.

La citada Ordre, dirigida a aquelles entitats locals que no han rebut ajudes en les dues convocatòries anteriors, contempla un pressupost de més de 353.400.000 d’euros per a les comunitats autònomes d’Extremadura (14,4); Castella-la Manxa (45,1); Andalusia (189,3); Regió de Múrcia (22,3); Canàries (30,3); Astúries (5,0); Cantàbria (2,9); La Rioja (1,8); Castella i Lleó (5,0); Comunitat Valenciana (28,9) i Illes Balears (7,9).

Les entitats interessades tenen un termini de presentació de les seves Estratègies de dos mesos.

Es tracta d’una Ordre molt esperada per part dels ajuntaments i diputacions, ja que permetrà cofinançar amb 5, 10 o 15 milions d’euros d’ajuda FEDER aquelles estratègies que resultin seleccionades, en funció de la població, de la ciutat o àrea urbana funcional sol·licitant.

Per a més informació: https://www.boe.es/boe/dias/2017/09/21/pdfs/BOE-A-2017-10772.pdf