PUBLICADA LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DEL PERTE DE DIGITALITZACIÓ DEL CICLE DE L’AIGUA

El passat 30 de setembre, en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) es va publicar l’Ordre per la qual s’obre la primera convocatòria del PERTE de Digitalització del Cicle Urbà de l’Aigua, amb una línia d’ajudes de 200 milions d’euros per a la millora de la digitalització dels usos de l’aigua urbana.

Els Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica (PERTE) són un nou instrument creat en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que busca impulsar grans iniciatives que contribueixin clarament a la transformació de l’economia espanyola.

En concret, el PERTE de Digitalització del Cicle Urbà de l’Aigua impulsa l’ús de les noves tecnologies de la informació en el cicle integral de l’aigua, la qual cosa permetrà millorar la seva gestió, augmentar la seva eficiència, reduir les pèrdues en les xarxes de subministrament i avançar en el compliment dels objectius ambientals marcats per la planificació hidrològica i les normatives internacionals.

Aquesta convocatòria s’emmarca en la Línia 3 del PERTE, dirigida a ajuntaments i a la resta d’administracions de gestió de l’aigua, així com operadors dels serveis de proveïment, sanejament i depuració d’aigua urbana en un o diversos termes municipals que superin els 20.000 habitants de manera permanent. Els beneficiaris optaran a projectes amb un rang d’ajuda d’entre 3 i 10 milions d’euros.

La convocatòria abasta projectes d’elaboració/actualització d’estratègies, plans, projectes constructius o estudis que promoguin la millora de l’eficiència del cicle urbà de l’aigua, intervencions específiques de millora de l’eficiència i digitalització del cicle urbà de l’aigua, així com elaboració/actualització o millora de plataformes o sistemes d’informació i eines digitals en relació amb el tractament, la reutilització de dades obtingudes de les intervencions i la posada en valor de tota la informació generada.

Daleph, especialitzada en l’elaboració i gestió d’aquesta mena de projectes finançats amb fons Next Generation, posseeix una extensa experiència fent costat a clients en totes les fases del procés de preparació i gestió dels fons.

Més informació a:

https://daleph.com/servicios/financiacion-europea-fondos-feder/fondos-next-generation-eu/

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-15943