PUBLICADA LA PRIMERA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES DEL PROGRAMA INTERREG SUDOE 2021-2027

El passat 24 de gener es va publicar la primera convocatòria de projectes del Programa Interreg Sudoe 2021-2027, amb una quantia total de 48,1 milions d’euros.

Aquesta convocatòria abordarà les següents prioritats del programa:

  • Prioritat 1 – Preservar el capital natural i reforçar l’adaptació al canvi climàtic en el SUDOE (24,1 milions).
  • Prioritat 2 – Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el SUDOE mitjançant la innovació i la transformació dels sectors productius (13,3 milions).
  • Prioritat 3 – Promoure la cohesió social i l’equilibri territorial i demogràfic en el SUDOE a través de la innovació social, la valorització del patrimoni i els serveis (10,7 milions).

Els organismes públics o de dret públic que pretenguin concórrer, tindran des del 01 de març de 2023 fins al 31 de març de 2023 per a presentar els seus projectes a la primera fase. S’estima que l’inici de la segona fase podria tenir lloc entre els mesos de juliol a agost de 2023.

Aquests projectes hauran d’estar dirigits preferentment als territoris d’interior, especialment rurals, i buscaran combatre els efectes del canvi climàtic, la despoblació del medi rural, el desequilibri territorial, social i econòmic i l’envelliment.

Tots els projectes de cooperació en el marc del programa Interreg Sudoe han de dur-se a terme a través del consorci. La composició del consorci serà determinant, incloent almenys beneficiaris de tres Estats membres de la Unió Europea que participen en el programa Interreg Sudoe i assegurant que les entitats incloses són expertes en el sector o temàtica del projecte.

DALEPH, especialitzada en l’elaboració i gestió de projectes cofinançats amb fons FEDER provinents de la Unió Europea, posseeix i ofereix una extensa experiència fent costat a clients en totes les fases del procés.

Més informació en:

https://daleph.com/servicios/financiacion-europea-fondos-feder/

https://www.interreg-sudoe.eu/sudoe-2021-2027/primera-convocatoria-ii