PRÀCTIQUES PROFESSIONALS AL PROJECTE “CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2023”

A “Càritas Joves amb futur 2023” les pràctiques professionals ocupen un lloc important  perquè permeten completar el procés de qualificació i fan possible que els i les  participants coneguin de primera mà el món laboral i les tasques en que es concreten les ocupacions per les que s’han format.

D’aquesta manera les pràctiques ofereixen als i les joves la possibilitat de posar en pràctica els coneixements adquirits durant la formació a l’aula i d’adquirir experiència professional, que és de gran utilitat per aconseguir la inserció laboral.

A més, si s’exerceixen de manera correcta i s’hi reflecteixen els coneixements tècnics adquirits   i les competències transversals treballades en el procés d’orientació, aquesta experiència temporal es pot convertir en una oportunitat professional i en la integració del o la jove a la plantilla de l’empresa.

Les pràctiques professionals  permeten culminar els aprenentatges dels processos de formació i obtenir la titulació que acredita els coneixements necessaris per desenvolupar la feina de forma òptima.

Per les empreses, les practiques aporten diverses avantatges com la possibilitat de conèixer abastament el desenvolupament professional de la persona abans de la seva contractació i també la possibilitat que la seva feina s’adapti al context productiu i cultural de cada organització.