PODEN REGISTRAR EL PLA D’IGUALTAT LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES?

La Secretaria d’Estat de Funció Pública ha creat un registre de plans d’igualtat per a les Administracions i Organismes Públics que, per contra, sí que existia per a les entitats privades, les quals han de registrar el seu pla d’igualtat al REGCON (Registre i Depòsit de Convenis Col·lectius, Acords Col·lectius de Treball i Plans d’Igualtat).

Aquest registre va entrar en funcionament a partir de l’entrada en vigor de la Resolució del 13 de juliol de 2023, de la Secretaria d’Estat de Funció Pública, per la que es modifica la de 16 de març de 2023. En aquesta darrera resolució de 16 de març s’anunciava la creació del Registre per a les administracions i Organismes Públics, així com l’anunci sobre l’obligatorietat d’aquestes a aprovar a l’inici de cada legislatura el seu corresponent pla d’igualtat.

Per poder efectuar el registre, les entitats hauran d’enviar a la direcció de correu electrònic registro.planespublicosigualdad@correo.gob.es, el document del pla d’igualtat, el protocol d’assetjament sexual i per raó de sexe, així com els Annexos 1 i 2, que consten a la pròpia normativa. De la mateixa forma que passa amb les entitats privades, el Registre és de caràcter públic, la qual cosa suposa que la documentació pot ser consultada a través de la pàgina web www.administracion.gob.es.

Es tracta, doncs, d’un pas important per garantir el principi de transparència i igualtat d’oportunitats entre dones i homes en l’Administració Pública, àmbit en el qual Daleph disposa de molta expertesa i en el que ha elaborat plans d’igualtat d’organismes molt destacats, com l’Ajuntament de Lleida o la Junta de Castella-La Manxa, entre d’altres.