ORIENTACIÓ LABORAL AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE, AVANÇANT CAP A LA IGUALTAT

A Daleph donem especial atenció a la vulnerabilitat de les dones migrades. Ho fem des del programa Espai Obert de Cerca de Feina, un servei d’orientació laboral per persones migrades que es troben en tota mena de situació administrativa.

Proposem activitats d’orientació laboral aplicant la perspectiva de gènere, ja que també des de l’orientació i l’atenció directa es poden realitzar intervencions que ajuden a posar fi a les desigualtats entre homes i dones.

La perspectiva de gènere, i també la interseccional, contempla transversalment totes les intervencions, donat que cada persona té una història única i un bagatge cultural particular juntament amb unes condicions personals i socials que els hi travessen i afecten la seva recerca de feina. A més, tant el nostre suport material com el nostre discurs oral és inclusiu i fa servir imatges no sexistes.

A més a més, durant l’itinerari d’orientació laboral oferim una activitat anomenada “Diàlegs amb Dones”. Es tracta d’un espai no-mixt en el qual treballem els temes que afecten especialment a les dones en relació amb la recerca de feina: la ciberseguretat en la recerca de feina a la web, la redefinició dels rols i estereotips de gènere, la deconstrucció dels treballs feminitzats i masculinitzats, la corresponsabilitat en relació amb la criança i les cures, la importància de l’empoderament, entre d’altres. Aquest espai també possibilitat la creació d’una xarxa de suport i cures entre dones.

També forma part de l’itinerari d’orientació la càpsula “Camins cap a la igualtat”, la qual tracta conceptes clau relatius al gènere i la igualtat en la recerca i conservació de la feina. Aquesta càpsula té com a objectiu la sensibilització i trencament d’estereotips de gènere, alhora que planteja solucions de conciliació i promou espais de confiança i diàleg en grups mixtos.

Els comentaris estan tancats.