NOVETATS IMPORTANTS AMB IMPLICACIONS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA LOCAL (RD 6/2023)

Les novetats legislatives segueixen sacsejant la funció pública a nivell estatal. Després de la incertesa política entorn de la convalidació del RD 6/2023, el passat dimecres 10 de gener, el Congrés dels Diputats va donar llum verda al Reial Decret, que introdueix d’entre d’altres, importants mesures legislatives en matèria de funció pública.

En concret, la norma introdueix novetats en els camps de la planificació dels recursos humans, l’avaluació de l’acompliment i la carrera professional, d’entre d’altres. Si bé és cert que la norma té com a àmbit subjectiu l’Administració General de l’Estat, algunes modificacions també seran d’aplicació a l’Administració local.

Aquest és el cas de la disposició transitòria 7, que modifica els nivells que corresponen a cada grup o subgrup de classificació, anteriorment establerts a l’article 71 del RD 364/1995. La nova regulació augmenta el llindar mínim dels complements de destí corresponents als grups o subgrups A1, A2, C1 i C2. A més, estableix un interval de complements de destí per al grup B.

El canvi d’intervals de nivell, serà d’aplicació a la funció pública local en virtut de l’article 3 del RD 861/1986, on s’enuncia el règim de retribucions dels funcionaris de l’Administració local, establint que els intervals dels nivells de llocs de treball dels funcionaris d’Administració Local seran els que a cada moment s’estableixin per als funcionaris de l’Administració de l’Estat.

Amb aquests augments mínims de complements de destí, seran moltes les Administracions Locals que hauran de realitzar modificacions en les Relacions de Llocs de Treball, per tal d’adaptar els complements de destinació a la nova normativa.

Des de Daleph, sabem de les dificultats que un canvi d’aquestes característiques pot suposar, i continuarem assessorant i acompanyant a les administracions locals en el desenvolupament integral de la planificació dels recursos humans.