NOVES PERSPECTIVES: EL BARÒMETRE DEL SECTOR TECNOLÒGIC A CATALUNYA 2024 CERCA NOVES TENDÈNCIES I DETALLARÀ EL FUTUR DEL SECTOR TECNOLÒGIC

En un context de transformació tecnològica constant, Daleph col·labora amb el Cercle Tecnològic de Catalunya en l’elaboració  del “Baròmetre del Sector Tecnològic a Catalunya 2024“. Aquesta col·laboració persegueix l’objectiu de proporcionar una panoràmica detallada i actual de l’estat de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, així com de identificar les tendències predominants, els reptes i les oportunitats que afronta el sector.

Un dels grans objectius d’aquest Baròmetre és analitzar les relacions entre els diferents actors del sector tecnològic, com empreses privades, centres d’investigació, universitats i institucions públiques. Aquest enfocament integral ens permetrà obtenir una millor comprensió sobre com les sinergies entre aquests diferents actors poden contribuir a un creixement sostingut i a la innovació dins de l’ecosistema tecnològic de Catalunya.

Dins de les iniciatives clau d’aquest projecte, ressaltem l’elaboració d’un mapa detallat de l’ecosistema tecnològic a Catalunya. . Aquesta eina està concebuda com a mecanisme per identificar els actors més influents dins de l’ecosistema, els quals poden proporcionar “insights” i perspectives valuoses per al Baròmetre. A més, es preveu la realització d’entrevistes i taules rodones “smart” amb figures representatives de l’ecosistema tecnològic català i especialistes de diversos camps, amb l’objectiu d’aprofundir en les seves experiències, visions i necessitats.

La posada en marxa d’una enquesta en línia representa una peça fonamental d’aquesta iniciativa. Aquest mecanisme, juntament amb les altres accions previstes, ens facilitarà no solament la recopilació de dades crucials sobre l’estat present del sector TIC, sinó també la captació de les expectatives i projeccions de futur dels professionals i les entitats tecnològiques. Amb aquesta informació, aspirem a elaborar una narrativa coherent i fonamentada sobre les tendències que defineixen la trajectòria del sector tecnològic a Catalunya. En conclusió, aquesta iniciativa es presenta com un compromís col·lectiu cap a un futur on la tecnologia emergeix com a pilar fonamental del desenvolupament econòmic, social, sostenible i inclusiu.