Nova edició del Salari de Referència Metropolità elaborat conjuntament per Daleph i KSNET

Un cop més, Daleph i KSNET han col·laborat en actualitzar el salari de referència metropolità (SRM) per a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

L’estudi estableix el llindar d’ingressos requerits per tenir una vida digna a partir d’un pressupost de necessitats bàsiques. Aquest presenta el càlcul del salari de referència per a diferents tipologies de llars, tant per Barcelona com per l’àrea metropolitana. El salari es porta calculant des de l’any 2016, cosa que permet disposar d’informació per veure la seva evolució. L’any 2023, el SRM va assolir una mitjana de 1.516,73 euros pel conjunt de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, cosa que representa un augment del 4,76% superior al de 2022. Els components que més contribueixen a aquest increment anual són les despeses en alimentació i les despeses de la llar, amb una pujada del pressupost del 10% i el 8,1% respectivament.

L’informe complet està disponible al web de l’AMB