El nivell d’educació, un factor clau en la situació laboral

A Espanya, la taxa d’ocupació entre joves adults amb estudis terciaris és del 76%, en comparació del 68% d’aquells amb titulacions d’educació secundària superior o post-secundària no terciària, i només el 60% per a aquells que no han completat l’educació secundària superior. Als països OCDE aquestes mitjanes corresponen al 83%, 76% i 59%.

Les persones amb les qualificacions educatives més baixes presenten un major risc d’atur. A Espanya, la taxa d’atur per als joves adults que no han completat l’educació secundària superior és del 30%, enfront del 20% d’aquells que sí que ho han fet i el 16% d’aquells que tenen educació terciària.

Així mateix, un major nivell educatiu assolit reverteix en retribucions salarials més elevades. A Espanya, els adults de 25 a 64 anys amb estudis terciaris finalitzats presenten un avantatge salarial del 53% sobre els que han completat estudis d’educació secundària superior. Aquells amb un nivell educatiu inferior tenen un desavantatge salarial del 29%. Als països OCDE els percentatges són del 56% i el 22% respectivament.

 

Font: Panorama de la educación. Indicadores de la OCDE 2017