MÉS DE 500 EMPRESES JA S’HAN CERTIFICAT COM STARTUP EN EL MARC DE LA LLEI 28/2022 DE FOMENT DE L’ECOSISTEMA DE LES EMPRESES EMERGENTS

El mes de març passat Daleph va resultar adjudicatària del contracte per a la implementació del servei de suport tècnic per a l’acreditació del caràcter innovador i escalable d’empreses emergents i per a l’autorització de residència d’emprenedors de l’Empresa Nacional d’Innovació (ENISA).

Des de llavors s’ha donat suport tècnic a l’entitat en la revisió dels requisits previs i realització de propostes d’acreditació d’empreses emergents i escalables i emissió d’informes preceptius per a l’autorització de residència per a emprenedors en els termes definits en la Llei 28/2022 de foment de l’ecosistema de les empreses emergents.

Al juliol finalment es va aprovar l’Ordre PCM/825/2023 mitjançant la qual es regulen els criteris i el procediment de certificació d’empreses emergents que donen accés als beneficis i especialitats reconegudes en la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l’ecosistema de les empreses emergents, i Daleph va començar a participar en l’avaluació de sol·licituds de certificació com startup que ENISA rebia.

Així, després de gairebé 1.000 sol·licituds, el mes de novembre passat es van aconseguir les 500 empreses certificades, una fita que no hauria estat possible sense la col·laboració permanent entre els equips d’ENISA i Daleph.