ELS MUNICIPIS DE L’AMAC JA HAN PRESENTAT LES SEVES SOL·LICITUDS DE COFINANÇAMENT A ENRESA AMB L’ACOMPANYAMENT I ASSISTÈNCIA DE DALEPH

El passat dimarts 30 d’abril va finalitzar el termini de sol·licitud per al cofinançament de projectes de desenvolupament local en municipis d’àrees amb centrals nuclears articulats per ENRESA, empresa pública responsable de la gestió dels residus radioactius que es generen a Espanya. Aquesta línia de cofinançament, regulada en l’Ordre IET/458/2015, preveu un import variable que els municipis indicats en la normativa poden utilitzar anualment per a finançar projecte de desenvolupament local amb l’objectiu de generar riquesa i llocs de treball en els seus territoris.

Per aconseguir que el major nombre de projectes siguin acceptats per la comissió avaluadora, l’Associació de Municipis en Àrees amb Centrals Nuclears (AMAC) va sol·licitar a Daleph un servei d’assessorament en l’elaboració de projectes. Així, durant els darrers dos mesos, el nostre equip de de consultors ha estat acompanyant als tècnics dels diferents ajuntaments per a assegurar que les memòries tècniques i els informes de viabilitat econòmica de cadascun dels seus projectes compleixin amb els requisits exigits per la normativa i per ENRESA.

Finalment han participat la gran majoria de municipis de l’AMAC, els quals han previst un ampli ventall de projectes: des de pàrquings de caravanes a centres lúdics o museus. Durant els pròxims mesos en sabrem els resultats.