L’Observatori del Treball i Model Productiu publica l’Informe anual del treball juvenil a Catalunya del 2023

El passat mes de març es va presentar la darrera actualització de l’Informe anual del treball juvenil a Catalunya de l’any 2023 de l’Observatori del Treball i Model Productiu (òrgan del Departament d’Empresa i Treball) que recull les principals dades del mercat de treball juvenil (a partir d’ara Informe).

A continuació des de Daleph s’ha volgut reflectir les principals dades de l’Informe relacionades amb el perfil formatiu, l’activitat i l’ocupació, la tipologia de jornada, els salaris i la bretxa salarial.

Segons l’Informe, l’any 2023 la meitat de les persones joves de Catalunya (1,26 milions de persones d’entre 16 a 29 anys) es trobaven cursant estudis reglats. Tanmateix, el 14% dels joves de 18 a 24 anys que assoleixen l’educació obligatòria no continuen estudiant, tot i que s’ha produït una reducció de 3 punts respecte l’any 2022.

Pel que fa a l’ocupació, l’Informe reflecteix que s’ha produït un fort increment del nombre de persones joves d’entre 16 i 29 anys en situació d’ocupació, superant els 640.000 (+11,1% respecte l’any anterior); la xifra més alta des de l’any 2008.

Si ens fixem en el tipus de jornada, l’Informe quantifica que el 71% de les persones joves tenen un contracte a jornada completa mentre que el 29% el tenen a jornada parcial. Aquesta distribució es manté estable en el temps i no ha variat respecte d’anys anteriors. Val a dir que el percentatge de persones joves que tenen un contracte a temps parcial és el doble que el del conjunt de l’ocupació a Catalunya.

Pel que fa als salaris, l’Informe reflecteix que aquests mostren una clara diferencia retributiva per edat: les persones joves perceben els salaris més baixos (13.500€ de mitjana), mentre que les persones de més de 55 anys concentren els salaris més elevats (31.000€ de mitjana).

Seguint amb l’anàlisi retributiu, convé destacar que malgrat la bretxa salarial entre homes i dones joves continua existint, l’Informe reflecteix que aquesta augmenta amb l’edat. La bretxa salarial entre homes i dones menors de 25 anys és de un 15,9%; aquesta bretxa es redueix a un 14% en la franja d’edat de 25 a 34 anys i, en canvi, augmenta en el rang de 45 a 54 anys fins a situar-se en un 23,5%.

Des de l’Àrea d’Ocupació de Daleph disposem d’una àmplia experiència en el desenvolupament de projectes vinculats a la orientació, qualificació i inserció de persones joves al mercat laboral; els ajudem a millorar tant les competències transversals com les professionals per a la recerca de feina amb l’objectiu d’incrementar la seva ocupabilitat.