L’Institut de Ciències del Cosmos de Barcelona inicia l’elaboració d’un informe diagnòstic en matèria d’igualtat amb el suport de Daleph

Des del passat mes de gener, l’equip d’Igualtat de Daleph col·labora amb l’Institut de Ciències del Cosmos de Barcelona (ICCUB), el centre tecnològic associat a la Universitat de Barcelona que es dedica a la recerca en els camps de la cosmologia, l’astrofísica i la física de partícules, en l’elaboració d’un informe diagnòstic de l’organització en matèria d’igualtat.

L’escassetat de dones especialistes en tecnologia i ciència continua essent un repte per l’economia europea. Si bé Barcelona destaca per ser una de les ciutats amb més dones en l’àmbit digital, amb un 29% del total de les persones que hi treballen segons l’informe el Digital Talent Overview 2021, encara queda camí per recórrer. L’ICCUB, conscient d’aquesta situació, i de la importància d’establir mecanismes que garanteixin la igualtat i diversitat entre les persones en un camp de treball de tanta rellevància com és la recerca científica, posa en marxa accions tendents a reduir les desigualtats i a incorporar la transversalitat de gènere a l’organització.

De fet, la Llei 17/2022, de 5 de setembre, de Ciència, la Tecnologia i la Innovació estableix que totes les entitats públiques del SECTI han d’implantar mesures dirigides al foment de la Igualtat en l’àmbit de la I+D+i. No totes les institucions de recerca tenen clara la metodologia d’implantació de la transversalitat de gènere i, per això, requereixen d’assistència tècnica per a integrar-la. Per això, l’equip d’Igualtat de Daleph assisteix a les entitats compromeses en aquest procés.