LÍNIA D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA ANTIFRAU I D’INTEGRITAT INSTITUCIONAL

Daleph posa a disposició dels seus clients una línia d’assistència en l’elaboració i aprovació del Pla de Mesures Antifrau necessari per a la gestió de fons Next Generation, i d’acompanyament a la implantació o millora de sistemes d’integritat institucional, més enllà de la gestió del cicle antifrau.

Hem participat en més de 25 Plans Antifrau o Plans d’Integritat per a diferents entitats: Diputacions, Consells Comarcals, Ajuntaments i Consorcis d’arreu d’Espanya.

Gràcies a aquesta experiència, no només dominem les claus d’allò que ha de contenir un Pla de Mesures Antifrau, i com ha d’adaptar-se a la realitat d’un ens de sector públic; també hem generat una metodologia àgil, rigorosa i útil per a reforçar els mecanismes de control i verificació de fons europeus, i per a desenvolupar un model d’integritat pública de més ampli abast.

La nostra oferta de valor es basa en:

  • coneixement dels entorns d’integritat
  • expertesa en la gestió de fons europeus
  • especialització en l’ecosistema públic
  • contacte directe amb una àmplia diversitat de contextos institucionals d’aplicació
  • capacitat d’acompanyar els nostres clients en el procés, facilitant la participació dels actors clau, la generació de consensos, l’ordenació i priorització dels diferents elements del sistema, i la governança i sostenibilitat del model.

Més informació a: www.planantifraude.com.es