L’ESPAI OBERT OFEREIX CÀPSULES FORMATIVES EN MATÈRIA D’ESTRANGERIA

Aquest mes d’octubre, el programa d’orientació laboral per a persones migrades Espai Obert de Cerca de Feina que gestiona Daleph per a Càritas Diocesana de Barcelona, ofereix una nova activitat grupal en matèria d’estrangeria. Es tracta d’una càpsula dirigida a totes les persones usuàries del servei que necessiten informació i assessoria sobre l’asil i la protecció internacional.

En aquesta càpsula, definim el procés, els drets i obstacles que es troben a l’hora de demanar asil. Segons la comissió espanyola d’ajuda al refugiat CEA(R) “l’escassetat de cites porta les persones a haver d’esperar en situació irregular entre sis o vuit mesos de mitjana per presentar la seva sol·licitud d’asil havent de recórrer al mercat informal per accedir a aquest dret”.

D’altra banda, expliquem també quines son les condicions per al reconeixement de la protecció internacional i acalarem a les persones usuàries què poden fer davant de la denegació de la sol·licitud, ja que segons les dades del 2022 recollides en el CEA(R), EL 59,5% de les resolucions d’asil van ser desfavorables, el que significa que totes aquelles persones es van trobar en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

Aquesta activitat d’asil i protecció internacional completa, junt amb les càpsules d’arrelament per la formació, arrelament social i ACOL, l’itinerari formatiu sobre temes d’estrangeria.