L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PRESENTA L’INFORME DEL SALARI DE REFERÈNCIA METROPOLITÀ DE L’ANY 2022, ELABORAT CONJUNTAMENT PER DALEPH I KSNET

És la setena edició de l’Informe, que presenta quin és el Salari de referència o Salari de vida que necessiten ingressar els adults d’una unitat familiar per tal de cobrir les despeses mensuals de la família a Barcelona i a la resta de l’Àrea Metropolitana, distingint segons diferents tipologies d’unitats familiars. El Salari es calcula a partir d’una mostra representativa de llars de l’Àrea Metropolitana, i estableix el llindar d’ingressos requerits per viure una vida digna.

L’any 2022, el Salari de referència metropolità es va situar als 1.447 Euros de mitjana, un augment del 7,6% respecte 2021. Les partides que més contribueixen a l’increment  interanual són l’alimentació i les despeses de la llar. La despesa en habitatge i subministraments de la llar concentren un 46% del pressupost de necessitats bàsiques de la mitjana de famílies. En global, l’increment des de 2016 és del 38%.

L’informe es pot consultar al web de l’AMB