L’AJUNTAMENT DEL VENDRELL REP FINANÇAMENT DE LA CONVOCATÒRIA PER LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL I MODERNITZACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS EELL

L’Ajuntament del Vendrell ha estat un dels ens locals que ha obtingut finançament de la convocatòria per la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, per l’any 2022, finançada a càrrec del Pla de Transformació i Resiliència d’Espanya (Next Generation).

El projecte presentat per l’Ajuntament té per objectiu impulsar la interoperabilitat entre les administracions publiques mitjançant la incorporació de novetats informàtiques, un sistema informàtic per la gestió integral dels recursos humans i la incorporació de la aplicació MyGov per la dinamització del servei als seus ciutadans.

Daleph, com a empresa especialitzada en la presentació de candidatures a convocatòries fiançades amb Next Generation, ha realitzat tasques d’assistència tècnica i de suport a la gestió del procés de sol·licitud.