L’ABORDATGE DE LA CRISIS DEL CORONAVIRUS PER PART DELS ENS LOCALS

La crisi provocada per la COVID-19 està comportant conseqüències de caràcter sanitari, econòmic i social i ha obligat a una paralització que afecta a la totalitat dels sectors i població. Els ens locals, com a administració més propera a la ciutadania, estan abordant la crisi mitjançant l’aplicació de mesures per pal·liar els seus efectes i que contribueixin a la recuperació, ja sigui mitjançant l’elaboració de plans ad hoc que responen de manera integral a la crisi o mitjançant el llançament de paquets de mesures individualitzades.

Entre les mesures de caire fiscal més recurrents trobem l’ajornament i ampliació dels terminis de pagament de tributs municipals, així com reduccions i suspensions temporals en taxes com les d’ocupació de la via pública, escombraries, etc.

En relació al teixit productiu, destaquen l’impuls de plans de reactivació econòmica; la implantació de dispositius específics d’assessorament a persones treballadores, autònomes i empreses afectades econòmicament pel coronavirus; la creació de línies d’ajuts directes per fer front a la crisi; i accions de promoció del comerç local com ara l’impuls del comerç electrònic.

En l’àmbit social podem trobar mesures com la creació de línies de suport econòmic destinades al pagament de lloguers, aliments i subministraments; la col·laboració amb xarxes de voluntariat de suport veïnal; reforç dels dispositius d’atenció i seguiment a les persones grans; així com serveis de suport psicològic a disposició de la ciutadania en general.

Respecte la mobilitat, s’estableixen entre d’altres, mesures facilitadores de l’accés i ús de l’espai públic per part dels vianants i mesures de foment de la recuperació de la confiança en l’ús del transport públic com a mesura sostenible i segura.

Per últim, es promouen una sèrie d’accions destinades a garantir la prestació dels serveis a la ciutadania, mitjançant l’ordenació del teletreball o el reforç de la tramitació on-line.