LA FUNDACIÓ EXIT OBTÉ FINANÇAMENT NEXT GENERATION EU PER LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL AMB EL SUPORT DE DALEPH

Durant el mes de desembre, Daleph va donar suport a la Fundació Exit en la presentació d’una candidatura per la convocatòria de subvencions pel recolzament a la modernització d’entitats del Tercer Sector. Aquesta convocatòria estava finançada amb fons de la Unió Europea – Next Generation EU, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i tenia per objectiu promoure actuacions de transformació digital per tal de contribuir a la modernització dels serveis socials arreu de l’Estat. L’aposta per l’aprofitament d’aquestes tecnologies cercava la creació de valor i nous serveis, la innovació i l’adquisició de capacitats per adaptar-se ràpidament a les circumstàncies canviants mitjançant l’ús intel·ligent de les tecnologies de la informació. En data 29 de març, s’ha comunicat la proposta de resolució definitiva de la convocatòria de subvencions, en què la Fundació Exit ha obtingut el 100% de l’ajut sol·licitat.

La Fundació Exit té la missió de reduir l’abandonament educatiu prematur de joves en situació de vulnerabilitat social mitjançant un model d’orientació innovador en el què la implicació de les empreses i la potenciació del treball en xarxa, promouen la inserció laboral. Per aconseguir aquesta missió, la Fundació compta amb eines i estratègies digitals que li permeten oferir un millor servei, adaptat a la realitat digital. Les seves metodologies es troben disponibles amb una plataforma en línia pròpia, que gràcies a la subvenció es veurà millorada en el seu funcionament i en les eines pels usuaris. Així mateix, la Fundació Exit tindrà l’oportunitat d’aprofundir en els sistemes de gestió digitalitzats, garantint una gestió més eficient i segura de la infraestructura digital.