JORNADA TÈCNICA DELS CERCLES DE COMPARACIÓ INTERMUNICIPAL DELS SERVEIS DE SEGURETAT ALIMENTÀRIA

Divendres passat, 16 d’octubre, es va realitzar la Jornada Tècnica dels Cercles de Comparació Intermunicipal dels Serveis de Seguretat Alimentària.

La Jornada tenia com objectiu la presentació dels resultats del projecte, però era prioritari generar una dinàmica de networking entre els municipis participants. Es va fer ús de l’aplicació zoom i de les seves eines, i tot plegat ens es va permetre que els 32 municipis participants a la trobada poguessin compartir experiències, plantejar neguits, aportar-se solucions i plantejar peticions tant al Servei de Salut Pública com al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona, sent tots dos líders del projecte.

Una vegada més, des de Daleph podem assegurar que els projectes on són necessàries les sinèrgies, on s’ha de generar una clima de confiança i on s’ha de compartir informació entre un volum important de persones, són viables de manera telemàtica i fent ús d’eines tecnològiques accessibles al gruix de la població.

Aquesta Jornada, al igual que totes les anteriors experiències de Daleph, ens animen a seguir assessorant als nostre clients de manera positiva per no aturar cap projecte i que l’administració pública segueixi endavant, a pesar de la situació pandèmica actual.

Els comentaris estan tancats.