JORNADA DE REFLEXIÓ FEMINISTA AL PROJECTE “CÀRITAS JOVES AMB FUTUR 2023” AMB MOTIU DEL 8 DE MARÇ

El passat dia 3, un grup de joves del projecte d’inserció laboral “Càritas Joves amb Futur 2023” van participar a una activitat de reflexió i crítica social vinculada al 8 de març, Dia internacional de la dona treballadora.

L’activitat ha tingut com objectiu debatre sobre la situació de les dones a la nostra societat, així com detectar les discriminacions per raó de gènere encara visibles al context actual: totes les idees exposades pel grup van sorgir arrel de l’anàlisi de diferents vídeos virals a la xarxa social de moda entre els i les joves, TikTok.

Així doncs, en una primera part de l’activitat, es van visionar vídeos de TikTok coneguts pels i les joves i, seguidament, es van treballar aspectes tant crucials com la violència masclista a les relacions de parella, els diferents tipus d’abusos sexuals, els cànons estètics imposants i l’impacte en la salut mental i física de la dona, les dificultats per la promoció professional femenina  (sostre de vidre, bretxa salarial, terra fangós, etc.)…

És important destacar que l’activitat es va realitzar garantint un espai segur i de respecte cap a totes les idees, així com introduint perspectiva de gènere als discursos aportats pel grup i generant consciència sobre la problemàtica de la desigualtat actual que viuen les dones.

L’activitat també ha facilitat l’entrenament de competències transversals com les comunicatives, el pensament analític i el treball en equip, skills fonamentals per a la millora de l’ocupabilitat d’aquestes persones joves que, durant el transcurs del projecte, s’aniran incorporant al mercat de treball.